Systemy Master Key

System Master Key (system jednego klucza) to system działania zamków usprawniajacy korzystanie z obiektów budowlanych. Umozliwia otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, wprowadzając ponadto hierarchię dostępu do pomieszczeń określaną przez zarządzającego obiektem.
Każdy użytkownik budynku posiada 1 klucz i tym kluczem otwiera tylko te pomieszczenia do których może mieć dostęp.

Przykład:
Mamy właściciela i 3 użytkowników X,Y,Z budynku, w którym znajduje się 6 lokali: nr 1,2,3,4,5,6.
Wszyscy dysponują jednym kluczem. Właściciel budynku otwiera wszystkie lokale.
Pan X otwiera lokale nr 1,2,3. Pan Y otwiera lokale nr 4,5,6, a Pan Z otwiera lokale nr 4 i 5.

Systemy Master Key